Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, în parteneriat cu Camerele de Comerţ şi Industrie din Caraş-Severin şi Mureş, a demarat implementarea proiectului „Profesionişti pe piaţa muncii prin calificare”.

Proiectul este elaborat astfel încât să asigure îndeplinirea scopului principal pe termen lung, şi anume accesul şi participarea la programe de formare profesională continuă. Obiectivele specifice vizate sunt: acordarea de sprijin, în vederea creşterii angajării durabile şi adaptabilităţii la evoluţiile pieţei muncii pentru 700 de persoane din judeţele Vâlcea, Mureş, Caraş Severin, Gorj, Timiş şi Covasna; promovarea beneficiilor formării profesionale continue în rândul angajaţilor şi întreprinderilor, prin organizarea unei serii de vizite la firme din sectoarele comerţ, servicii, construcţii şi prelucrări industriale

Împarte cu prietenii tăi: