Comisia Europeană a lansat un nou Cadru strategic pentru sănătate şi securitate la locul de muncă pentru perioada 2014-2020, în care se identifică principalele provocări şi obiective strategice în materie şi care prezintă totodată acţiunile-cheie şi instrumentele necesare pentru a le soluţiona. Felicia Ristea, Radio Timişoara.

Obiectivul este protecţia a peste 217 milioane de lucrători din UE de accidentele de muncă şi de bolile profesionale.

Acest nou cadru vizează asigurarea continuării îndeplinirii de către UE a rolului de lider în promovarea unor standarde înalte în materie de condiţii de muncă, atât în Europa, cât şi la nivel internaţional, în conformitate cu Strategia Europa 2020 În condiţiile în care în UE, în fiecare an, peste 3 milioane de lucrători sunt victime ale unor accidente grave la locul de muncă, soldate cu 4000 de decese se dovedeşte a fi necesar un nou cadru strategic pentru îmbunătăţirea calităţii condiţiilor locurilor de muncă .

În cadrul strategic sunt identificate trei mari provocări în materie de sănătate şi securitate la locul de muncă ne spune László Andor, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune:

Cele trei provocări identificate sînt: prevenţia bolilor asociate, dobîndite la locul de muncă; prevenirea accdidentelor prin aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă –accentul se va pune, în special, pe capacitatea întreprinderilor mici şi mijllocii de a aplica strategii de minimizare a riscului de accidente. În al doilea rînd, pentru a preveni răspîndirea bolilor profesionale, ar fi utilizarea nanotehnoilogiilor cu risc scăzut, fără a neglija chestiunile medicale datorate pfroblemelor scheleto-musculare. Şi, în a treilea rind, să conştientizăm procesul de îmbătrînire al forţei de muncă în aşa fel încît strategiile naţionale să se alinieze proiectului 2020.

Noul cadru vizează şapte obiective strategice ce, pe de o parte continuă proiectul precedent, pe de altă parte, urmăresc îmbunătăţirea aplicării măsurilor, asigurarea respectării legislaţiilor naţionale, precum şi consolidarea coordonării cu organizaţii internaţionale. László Andor, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune:

Noul Cadru strategic va ajuta ţările membre să-şi consolideze legislaţiile referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă prin schimburi de experienţă şi de bune practice. Fondul Social European poate juca un rol important în sprijinul legislaţiilor naţionale. De ex., Fondul poate contribui la creşterea nr. de persoane angajate, a celor cu boli cornice care pot reveni în cîmpul muncii ca şi scăderea număruu celor ca ear ajuge expuse substanţelor toxice. Acest cadru mai sublilniază că angajaţi şi angajatori un în mod egal un rol crucial în dezvoltarea normelor de sănătate şi siguranţă cît şi în aplicarea acestora.

Cadrul va fi revizuit în 2016 pentru a ţine seama de implementarea sa şi pentru a se lua în considerare rezultatele evaluării cuprinzătoare, în curs de desfăşurare, evaluări ce vor fi încheiate până la sfârşitul anului 2015.

Împarte cu prietenii tăi: