In ultima lună, 435 de pensionari vasluieni aveau de restituit cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat suma de peste 1.6 milioane lei. Debitele au fost calculate de cãtre Casa Judeteanã de Pensii Vaslui dupã ce persoanele în cauzã au încãlcat legea, cumulând pensia cu salariu. Cele mai multe debite au fost generate de beneficiarii de pensie anticipatã sau anticipatã partialã care au cumulat acest tip de pensie cu venituri din activitãti profesionale, pensionarii de invaliditate gradul I sau II care au realizat si alte venituri din activitãti profesionale, pensionarii de invaliditate încadrati în gradul III de invaliditate care au lucrat cu normã întreagã (8 ore/zi). Aceastã categorie de pensionari au voie sã lucreze însã doar cu jumãtate de normã (4 ore/zi). Atât CNPP, cât si CJP efectueazã periodic verificãri în vederea identificãrii persoanelor aflate în situatii de incompatibilitate de genul celor enuntate. Sunt verificate datele înscrise în declaratiile nominale depuse lunar de angajatori.

Împarte cu prietenii tăi: