Principala condiţie pentru a obține acest ajutor este ca venitul pe membru de familie să fie sub 900 de lei brut/lună.
Braşovenii care doresc să beneficieze de ajutorul gratuit de lemne de foc pentru încălzire și care au venitul net lunar pe membru de familie sub 900 de lei/lună şi care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne de foc, pot depune cererile pentru a obţine materialul lemnos necesar pentru sezonul rece noiembrie 2014 – martie 2015.
Cererile se depun la sediul Direcţiei de Servicii Sociale, Str. Panselelor nr. 23, până cel târziu în 30 octombrie, zilnic între orele 8.30-16.00.

Actele necesare în vederea obţinerii în mod gratuit de material lemnos sunt: cerere tip, formular care se ridică de la Direcţia de Servicii Sociale, declaraţie privind veniturile realizate şi bunurile deţinute în proprietate, formular care se ridică tot de la Direcţia de Servicii Sociale, declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele fără venituri, acte de identitate pentru solicitant şi membrii familiei acestuia, în original și copie, adeverinţă de venit privind venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, pentru solicitant şi membrii familiei acestuia; cupon de pensie, în original și copie, sau alte acte doveditoare privind veniturile realizate.

Reprezentanţii Direcţiei de Servicii Sociale Braşov precizează că volumul ce se va livra se va stabili în funcţie de cantitatea de lemn de foc rezultat în urma tăierilor de arbori şi arbuşti de pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov din afara fondului forestier, dar nu mai mult de 6 metri cubi de material lemnos.

Împarte cu prietenii tăi: