Comisia recomandă o serie de principii pentru asigurarea unei protecții eficace a consumatorilor care utilizeazaserviciile de jocuri de noroc online.

Recomandarea Comisiei stabilește o serie de principii pe care statele membre sunt invitate să le integreze în reglementările naționale privind jocurile de noroc

Claudia Ruse de la Bucuresti Fm ne prezinta mai multe informatii despre aceasta recomandare a comisiei Euroipene in rubrica Euranet de astazi

Această recomandare încurajează statele membre să garanteze un nivel ridicat de protecție pentru consumatori, jucători și minori, prin adoptarea unor principii care să se aplice serviciilor de jocuri de noroc online și care să asigure activități responsabile de publicitate și sponsorizare a acestora.

Vicepreședintele Michel Barnier, responsabil cu piața internă și serviciile spune ca 75 la sută dintre cetațenii Uniunii europene care au mai puțin de 17 ani folosesc internetul si acestei categorie de vârsta trebuie să – i se acorde o atenție deosebită.

”Trebuie deci ca Uniunea Europeana să cadă de acord asupra unei norme comune de protecție a minorilor și a publicului vulnerabil. Aș dori să sensibilizăm mai mult părinții, să-i obișnuim cu instrumentele care blochează accesul la anumite site-uri web, să încurajăm elaborarea unor principii și instrumente comune care să permită operatorilor să filtreze conținutul on-line, atunci când este vorba de jocurile de noroc si să reusim să sensibilizăm publicul in general în ceea ce priveste pericolele acestor jocuri de noroc on-line.”

Principiile au drept obiectiv protejarea sănătății și reducerea la minimum a eventualelor prejudicii economice care ar putea rezulta din comportamente de joc compulsive sau excesive .

Vicepreședintele Michel Barnier, responsabil cu piața internă și serviciile invită statele membre, dar și operatorii de jocuri de noroc online, să asigure un nivel ridicat de protecție pentru consumatorii din întreaga UE în cadrul acestui sector digital cu creștere rapidă.

”Primul obiectiv este respectarea dreptului European, al doilea  intărirea supravegherii și favorizarea cooperarii administrative. Pentru a asigura respectarea regulilor la nivel national ca și la nivel European avem nevoie de autorități de reglementare competitive care să coopereze stâns. Iată de ce solicităm statelor membre, acolo unde nu s-a făcut deja, să inființeze autorități de reglementare care să aibă competente clare și care să dispună de mijloace suficiente.”

De asemenea, statele membre sunt invitate să desfășoare campanii de sensibilizare cu privire la jocurile de noroc și la riscurile aferente acestora, precum și să strângă date cu privire la deschiderea și închiderea conturilor jucătorilor și la încălcările normelor privind comunicarea comercială. Recomandarea reprezintă unul dintre elementele esențiale ale planului de acțiune al Comisiei privind serviciile de jocuri de noroc online, adoptat în 2012.

Recomandarea invită statele membre să informeze Comisia în legătură cu măsurile adoptate în urma recomandării în termen de 18 luni de la data publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia va evalua măsurile adoptate de statele membre în termen de 30 de luni de la publicare.

Împarte cu prietenii tăi: