Acestea au fost lansate între august și decembrie 2013, în urma unei solicitări din partea Parlamentului European, spune purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Jonathan Todd.

Aceste proiecte vizează şapte ţări: Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, România, Spania şi Marea Britanie. Numărul tinerilor implicaţi este destul de mic, dar adevărata valoare a acestor proiecte este aceea de a oferi statelor membre exemple practice despre punerea în aplicare a garanţiei pentru tineret şi accesarea fondurilor prin intermediul Fondului social european. De exemplu, se doreşte consolidarea legăturilor dintre angajatori şi şcoli, creşterea sprijinului acordat tinerilor de către serviciile publice de ocupare a forţei de muncă, de a-i ajuta pe tineri să se angajeze şi a le oferi oportunităţi de formare.
România se află pe listă cu două proiecte-pilot. Dacă proiectul din judeţul Alba se axează pe punerea în practică, în cadrul şcolilor, a unui model de cercuri de pregătire şi consiliere profesională, proiectul din judeţul Neamţ se concentrează pe crearea de planuri individualizate de încadrare pe piaţa muncii pentru tinerii ce părăsesc sistemul de asistenţă socială.
Cele 18 proiecte-pilot arată că această abordare funcţionează şi dă rezultate. Garanţia pentru tineret, înfiinţată în iunie 2013 s-a dovedit a fi reforma structurală din Uniunea Europeană cel mai rapid pusă în aplicare. Aceasta care prevede ca statele membre să garanteze în termen de patru luni de la terminarea şcolii sau pierderea unui loc de muncă, că tinerii fie îşi pot găsi un loc de muncă adecvat, fie dobândesc educaţia, competenţele şi experienţa necesare pentru a găsi un loc de muncă în viitor.
Atunci, toate cele 28 de state membre au prezentat planuri de punere în aplicare a garanţiei pentru tineret şi în prezent sunt pe cale să adopte măsuri pentru a-şi înfiinţa sisteme de garanţie pentru tineret.
Principala sursă de finanţare este Fondul social european, care pentru perioada 2014-2020, pune la dispoziţia statelor membre peste 10 miliarde de euro. Pentru a suplimenta sprijinul financiar din partea Uniunii Europene, Consiliul şi Parlamentul European au convenit să creeze o Iniţiativă privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor. 6 miliarde de euro vor putea fi accesate de statele membre cu regiuni în care şomajul în rândul tinerilor depăşeşte 25%. Sunt vizaţi tinerii de până la vârsta de 25 de ani sau chiar 29 de ani, care nu sunt încadraţi în muncă, învăţământ sau urmează cursuri de formare profesională. Banii pot fi folosiţi pentru finanţarea unor măsuri, cum ar fi subvenţiile pentru angajare şi sprijinirea tinerilor în începerea unei afaceri.

Împarte cu prietenii tăi: