Ca urmare a încălcării normelor comunitare de mediu în cazul iazului de
decantare de la Boşneag din judeţul Caraş-Severin, Comisia Europeană
introduce o acțiune în justiție împotriva României,  explică consilierul din cadrul Centrului de informare Europe Direct Timişoara, Maria Ciorba.

Scopul este de a se asigura că sunt luate mai rapid măsuri corective. Conform procedurilor,
Comisia a transmis în primă fază o scrisoare de întârziere în luna
octombrie 2012. Prin aceasta solicită informaţii cu privire la măsurile
luate de România pentru soluţionarea problemei deşeurilor toxice
generate de exploatarea minieră de la Moldova Nouă. Scrisoarea a fost
urmată în februarie 2014 de avizul motivat al Comisiei, prin care
României i-a fost acordat un termen de două luni pentru a informa
Comisia cu privire la măsurile luate în acest sens. Ţara noastră a fost
de acord să ia măsuri, însă progresele au fost insuficiente. De
menţionat că, în 95% din cazurile în care Comisia demarează procedura de
infringement, statele vizate iau măsuri şi nu se ajunge la acţiunea în
justiţie. În acest caz, având în vedere gravitatea riscurilor pentru
sănătatea umană şi pentru mediu, şi la recomandarea comisarului pentru
mediu, Comisia acţionează România la Curtea Europeană de Justiţie. şi
poate cere curţii inclusiv sancţiuni financiare.

Cu o suprafaţă de peste 100 hectare, iazul de decantare Boşneag aparţine
societăţii Moldomin, în prezent aflată în insolvenţă. Iazul reprezintă o
sursă majoră de poluare şi afectează atât sănătatea umană, cât şi
mediul. 30.000 de persoane, atât din ţară, cât şi din Serbia suferă, în
fiecare zi cu vânt puternic, din cauza prafului, amestecat cu steril şi
metale grele. Dacă iazul Tăuşani nu mai crează probleme fiind umectat şi
monitorizat conform contractului de conservare, în zona iazului Boşneag
se înregistrează periodic depăşiri la indicatorul pulberi în suspensie.

Şef serviciu monitorizare şi laborator din cadrul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin, Simona Săndulescu:

În vecinătatea iazurilor am constatat depăşiri de 7 ori limita admisă
pentru particule în suspensie, iar în zonele locuite de 3 ori. Anul
acesta, în total am avut patru poluări accidentale sesizate. Au fost şi
situaţii în care depăşirea a fost în zona iazurilor de până la 27 de ori
limita admisă.

Potrivit legislației europene, statele membre au obligația să se asigure
că deșeurile miniere sunt gestionate astfel încât sănătatea umană să nu
fie pusă în pericol, dar şi nici mediul. Deasemenea, trebuie luate
măsurile necesare pentru interzicerea abandonului, aruncării sau
depozitării necontrolate a deșeurilor miniere, chiar și după închiderea
instalației de tratare a deșeurilor.

Împarte cu prietenii tăi: