Comisia a publicat cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, raportul anual privind progresele realizate în domeniul politicilor climatice, măsurând totodată și drumul care mai rămâne de străbătut. Potrivit celor mai recente estimări, în 2013, emisiile totale de gaze cu efect de seră din UE au scăzut cu 1,8 % față de volumul din 2012, atingând cele mai mici niveluri din 1990 până în prezent. Astfel, pașii parcurși până în prezent îi permit Uniunii Europene nu doar să realizeze, dar chiar să și depășească obiectivul stabilit pentru 2020.

Raportul privind progresele realizate în legătură cu Protocolul de la Kyoto și cu Strategia Europa 2020 este elaborat anual de Comisie, care-l prezintă Parlamentului European și Consiliului. Raportul se bazează pe datele comunicate de statele membre. Informațiile centralizate prezintă progresele realizate de Uniunea Europeană în atingerea obiectivelor lor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Scăderea emisiilor cu 1,8 % în 2013 în comparație cu anul precedent înseamnă că volumul total al emisiilor din UE a scăzut cu circa 19 % față de nivelul înregistrat în 1990.
Eforturile făcute la nivel naţional au fost valorizate de d-na Connie Hedegaard – comisarul UE pentru politici climatice:

„Astăzi, transmitem un mesaj ferm şi extrem de constructiv al Uniunii Europene înainte de întrunirea de la Lima la care se adaugă, desigur, decizia de spăptămîna trecută privind obicetivele din Strategia 2030 care joacă un rol foarte important. Cred că am reuşit să transmitem unsemnal forte puternic întregului mapamond, am cerut toturora să-şi rezoilve problemele specifice pînă la finele primului trimestru al anului viitor. Noi am rezolvat acum problema la nivelul Uniunii Europene. Cineva ar putea spune că este uşor, că este simplu. Nu, nu este simplu în Uniunea Europeană să ai 28 de state membre ale gbordului de decizie şi taote să fie de acord să adopt, este o decizie adoptată de acum, să reducă cu 40 % emisiile de gaze pînă în 2030. Nu toate statele europene au de făcut acelaşi lucrur dar toate au de făcut ceva!

Realizarea obiectivelor în materie de schimbări climatice stabilite pentru anul 2030 prezintă noi date de luat în calcul. Connie Hedegaard – comisarul UE pentru politici climatice:

Am reuşit ca anul trecut, în Euroopa, să scădem nivlul de emisii de gaze în atmosferă cu 1,8%. Vom avea aşadar o întrunire semestrială pentru a discuta obiectivele şi o alta pentru a stabili ţintele pe termen lung iar, pe termen scurt, sînt încîntată că sîntem în parametri, un lucru plăcut de recunoscut la finalul unui mandat de 5 ani.

Pentru a putea respecta obiectivele stabilite statele membre au decis să folosească cea mai mare parte a veniturilor obținute în prezent în cadrul schemei ETS pentru a investi în domeniul climei și energiei precum energia din surse regenerabile și transporturile durabile.

Împarte cu prietenii tăi: