Comisia Europeană a prezentat un nou set de propuneri, vizând piaţa unică europeană a serviciilor. Scopul este dinamizarea sectorului, inclusiv prin facilitarea accesului pe pieţele altor ţări decât cea de reşedinţă.

Noile propuneri ale Comisiei Europene vizând serviciile sunt parte integrantă a foii de parcurs pentru strategia pieţei unice.

Elżbieta Bieńkowska, comisar european pentru Piaţa Unică, Industrie, Antreprenoriat şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii.

„Ştim cu toţii că ţările membre au decis acum zece ani să uşureze furnizarea serviciilor în cadrul pieţei unice. Au trecut deci zece ani şi totuşi 83% din companiile noastre consideră că procedurile administrative constituie principalul obstacol în calea extinderii operaţiunilor lor peste hotare. Prin comparaţie, procentul firmelor care consideră că limba ar fi un obstacol este de doar 45%! Ca atare, lucrând la strategia cadru pentru piaţa unică europeană, am ajuns la concluzia, că se impune să acţionăm inclusiv în această direcţie.”

Este vorba de patru iniţiative concrete.

Prima este aşa-zisul e-card, o procedură electronică menită să simplifice trecerea prin formalităţile administrative necesare oferirii serviciilor în fiecare din ţările membre. Firmele vor putea să se adreseze unui singur interlocutor, aflat în ţara lor de reşedinţă, cu care vor putea comunica în propria limbă. Acest unic interlocutor va verifica datele necesare, transmiţându-le autorităţilor din ţara-ţintă.

A doua iniţiativă este cea referitoare la evaluarea proporţionalităţii reglementărilor naţionale privind serviciile. La ora actuală aproximativ 50 de milioane de cetăţeni europeni practică profesii a căror exercitare este legată de calificări specifice. În multe cazuri, accesul personalului altfel calificat la aceste joburi este îngreunat în mod nejustificat. Reglementarea acestor aspecte rămâne o prerogativă naţională, însă Comisia propune o consultanţă menită să clarifice modalitatea în care ţările membre pot face testul proporţionalităţii cerinţelor înaintea adoptării sau amendării legislaţiei din domeniu. În această direcţie se înscrie şi consultanţa oferită de Comisia Europeană privind reformele naţionale în reglementarea profesiilor.

Cea de-a patra iniţiativă este cea privind notificările legate de proiectele legislative referitoare la servicii. Cerinţa există şi în prezent, în practică însă majoritatea statelor membre informează Comisia despre noile reglementări ulterior adoptării acestora, ceea ce face greoaie orice corecţie impusă de eventualele neconcordanţe cu legislaţia europeană.

Elżbieta Bieńkowska, comisar european pentru Piaţa Unică, Industrie, Antreprenoriat şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii:

„Ştim cu toţii că avem nevoie de un nou dinamism în economia serviciilor! Din două motive principale: facem la ora actuală un efort uriaş pentru a ne stimula economia şi pentru a debloca investiţiile în Europa. Nu o vom putea face fără să avem o piaţă unică funcţională în domeniul serviciilor. În al doilea rând, performanţa producţiei este strâns legată de competitivitatea serviciilor.”

Împarte cu prietenii tăi: