Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat Proiectul Normei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.132/ 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie, cât şi a unor prevederi cu privire la asigurările auto, acesta fiind publicat marţi pe site-ul ASF spre consultare publică pentru 10 zile.

Potrivit documentului, limitele de despăgubire stabilite de către A.S.F sunt de 1,22 milioane de euro pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accidenţ indiferent de numărul persoanelor prejudiciate şi de 6,07 milioane de euro pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accidenţ indiferent de numărul persoanelor prejudiciate.

Limita de despăgubire se stabileşte la echivalentul în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de BNR.

De asemenea, în proiectul normei se precizează că sistemul bonus- malus este format din categoria de bază B 0, 8 clase de bonus şi 8 clase de malus; clasa B 0 este atribuită unui nou asiguraţ fără istoric în asigurare.

Reducerea sau majorarea stabilită conform sistemului bonus- malus se aplică tarifelor practicate de către asigurătorul RCA la care potenţialul asigurat urmează să încheie contractul RCA, în vigoare la data la care se încheie contractul RCA.

Perioada de referinţă este anul calendaristic anterior datei de intrare în valabilitate a contractului RCA.

Împarte cu prietenii tăi: