Asociația Elevilor din Constanța a anunțat vineri că este împotriva propunerii formulate de ministrul Educației, Liviu Pop, privind crearea unor spații în care elevii să își depoziteze telefoanele mobile în timpul programului școlar.

Potrivit asociației, propunerea formulată ar limita utilizarea unui bun al elevilor, încălcând astfel dreptul la proprietate privată, garantat prin art. 44 din Constituția României, republicată.

Într-un comunica, Asociația Elevilor din Constanța arată că, în prezent, prin art. 15, lit. g) din Statutul Elevului, elevilor din învățământul preuniversitar le este interzis să utilizeze în timpul orelor de curs telefonul mobil, fără acordul cadrului didactic, pentru încălcarea acestei prevederi existând un regim sancționator reglementat de același act normativ.

Depozitarea de către elevi a acestor bunuri personale la începutul programului școlar reprezintă prezumarea din start a faptului că elevii încalcă prevederea mai sus menționată, susțin reprezentanții Asociației Elevilor din Constanța.

Aceștia atrag atenția asupra faptului că o propunere în sensul celei formulate necesită o modificare a Statutului Elevului și nu poate fi implementată decât în urma unei consultări prealabile cu organizațiile reprezentative ale elevilor și a unei dezbateri publice, la care să poată lua parte toți factorii interesați.

„Această propunere, exprimată în spațiul public de domnul ministru Pop, are la bază o supoziție că toți elevii din România încalcă Statutul Elevului, ceea ce reprezintă un sofism. De asemenea, aceasta vine în contradicție cu Statutul Elevului, care prevede la art. 15, lit. e) faptul că elevii nu pot fi deposedați de bunurile proprietate personală, în afara cazului în care acestea aduc atingere securității celorlalte persoane. Îmi exprim speranța că această declarație nu va fi transpusă într-o reglementare, având în vedere profunda încălcare a dreptului fundamental la proprietate privată”, a declarat Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța, citat în comunicat.

Împarte cu prietenii tăi: