Romani din Jurul Romaniei

Romani din Jurul Romaniei

DIALECTELE ROMÂNEŞTI SUD-DUNĂRENE ÎN ACTUALITATE

Societatea de Cultura Macedo-Română organizează la Teatrul National „Ion Luca Caragiale” din Bucuresti, Sala Media, joi, 26 octombrie 2017, ora 14.00, conferinţa Dialectele românești...

CD aniversar al Corului românesc “Pro Musica” din Jula

Corul “Pro Musica” din Jula a înregistrat recent un CD ce cuprinde muzică religioasă şi muzică laică românească. Compact discul va apărea prin aportul...

De vorbă cu tânărul coregraf Ioan Nedro din Aletea

„Dansator bun eşti dacă simţi dansul cu inima, cu sufletul, să nu poţi trăi fără el…” De vorbă cu tânărul coregraf Ioan Nedro din Aletea Ioan...

Jula – Întâlnire de suflet la 50 de ani de la...

S-a scurs o jumătate de secol de când au părăsit băncile liceului românesc „Nicolae Bălcescu din Jula”. 15 din cei 32 de absolvenţi au...

Ioan Baba – o perspectivă poetică din Voivodina

Poetul născut în Seleuş, Voivodina, este o prezenţă remarcabilă în viaţa culturală a Serbiei. Publicist de vocaţie, Ioan Baba a fost redactor la postul...

Adunarea generală a membrilor Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria

  Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, înfiinţat în anul 1993, are drept scop derularea unei activităţi ştiinţifice pentru identificarea valorilor culturale care asigură...

Lector nou la Catedra de limba şi literatură română a Universităţii...

  Universitatea de Ştiinţe din Seghedin a decis numirea lui Szabó Zsolt ca lector de limba română începând cu anul universitar 2017/2018. Szabó Zsolt, în...

Eugen Doga -un muzician de talie mondială

Concertul lui Eugen Doga la Filarmonica Oltenia din Craiova din 12 septembrie 2017, a fost un adevărat regal simfonic, aşa cum a precizat şi...